0%
Caution: JavaScript execution is disabled in your browser or for this website. You may not be able to answer all questions in this survey. Please, verify your browser parameters.

SPØRSMÅL FOR WEB-UNDERSØKNING

Denne webundersøkelsen handler om dine meninger og holdninger om bruk av teknologi for å samle inn data fra deg for å kunne tilby (beskyttelse) tjenester i byen din.  

Undersøkelsen blir utført som en del av IMPETUS-prosjektet, et EU-finansiert forsknings- og innovasjonsprosjekt som tar sikte på å øke sikkerheten i byer i møte med sikkerhetstrusler i det offentlige rom.  Du finner mer informasjon om IMPETUS her.

Deltakelse i denne undersøkelsen er helt frivillig.  Vi har utarbeidet et kort samtykkeskjema som forklarer den frivillige karakteren av deltakelse, og forhold knyttet til det.  Vi inviterer deg til å gjennomgå den. Vær oppmerksom på at den delen av samtykkeskjemaet om lyd/ videoopptak og bilder ikke er relevant i dette tilfellet, ingen opptak vil bli gjort og ingen bilder vil bli tatt.

Undersøkelsen består av 15 spørsmål.  Den estimerte tiden for å svare på alle spørsmål er ca. 5 minutter.

Undersøkelsen består av 15 spørsmål.
Denne undersøkinga er anonym.

Svara du gir i undersøkinga inneheld ikkje noko informasjon som kan idenfifisere deg, med mindre det finnast konkrete spørsmål i undersøkinga som kan vere med og idendifisere deg.

Viss du brukte ein nøkkel for å få tilgang til denne undersøkinga, ver merksam på at at denne nøkkelen ikkje blir lagra saman med svara du har gitt. Nøkkelen er lagra i ein separat database og blir berre brukt for å finne ut om du fullførte eller ikkje fullførte undersøkinga. Det er ikkje mogleg for administrator eller nokon annan å koble ein nøkkel med eit svar.