IMPETUS Samtykkeskjema

 

 

IMPETUS:
Intelligent styring av prosesser, etikk og teknologi for urban sikkerhet

Et forsknings- og innovasjonsprosjekt i Horizon 2020, Secure Societies
(Grant number: 883286)

 

Jeg har lest og forstått detaljene i forskningen som forklart i IMPETUS skriftlig informasjonsbrev til deltakerne.

Jeg har blitt informert om at:

  • Informasjon om deltakerne og de innsamlede dataene vil bli behandlet i full konfidensialitet og vil bli registrert og lagret på en sikker måte
  • Kun autorisert personell som er involvert i prosjektet vil ha tilgang til de innsamlede dataene
  • Ingen personlig identifiserbar informasjon vil bli publisert på noen måte
  • Data som ikke kan identifiseres med en bestemt person, kan gjøres offentlig tilgjengelige og brukes til forskningsformål i IMPETUS og andre forskningsprosjekter
  • Resultatene av denne studien kan brukes for publiseringsformål og for fremtidige anskaffelser
  • Jeg har rett til å se og utfordre nøyaktigheten av dataene som samles inn fra meg under dette spesifikke samtykket
  • Jeg kan trekke meg fra studien når som helst uten noen forpliktelse til å forklare mine grunner for å gjøre det, og eventuelle data samlet inn om meg vil bli slettet på det tidspunktet
  • Jeg vil ikke bli bedt om å gi sensitiv informasjon, og jeg er ikke forpliktet til å gi slik informasjon eller forklare mine grunner for ikke å gjøre det; slik informasjon kan utilsiktet samles inn hvis den gis frivillig.

Lydopptak, videoopptak eller bilder tatt av meg under studien kan bare brukes i forskning eller andre publikasjoner med mitt uttrykkelige samtykke. Dersom jeg ønsker å gi noe slikt samtykke så vil jeg bli invitert til å gjøre det i et eget samtykkeskjema som viser de spesifikke lyd-, video- eller fotoelementene som jeg gir samtykke til. 

Deltakerne kan kontakte Data Protection Officer (DPO) når som helst for å ta opp eventuelle bekymringer om bruk av data.  (Du finner kontaktinformasjon i det oppgitte informasjonsbrevet).

Jeg bekrefter at jeg samtykker i å delta i studien og at min deltakelse er helt frivillig.