IMPETUS Informativno pismo

 

IMPETUS:
Intelligent Management of Processes, Ethics and Technology for Urban Safety

A Research and Innovation Action in Horizon 2020, Secure Societies
(Grant number: 883286)

Ove informacije odnose se na sudjelovanje u intervjuima, fokus grupama, anketama i upitnicima u istraživačkom projektu IMPETUS koji ima za cilj povećati otpornost pametnih gradova na sigurnosne prijetnje u javnom prostoru. Projekt će gradskim vlastima pružiti nova sredstva za rješavanje sigurnosnih pitanja u javnim prostorima koristeći podatke prikupljene iz mreže kamera, senzora okoliša i višestrukih međusobno povezanih sustava umjetne inteligencije koji kontroliraju ključne infrastrukture unutar pametnog grada. IMPETUS će pomoći u zaštiti građana od neetičke upotrebe osobnih podataka i olakšat će otkrivanje prijetnji pomažući u upravljanju fizičkom i kibernetičkom sigurnošću. Projekt je financiran sredstvima Europske unije iz programa za istraživanje i inovacije Obzor 2020.

Ovim putem pozivamo građane i praktičare uključene u upravljanje fizičkom i kibernetičkom sigurnošću, kreatore politika, pružatelje usluga/operatere kritične infrastrukture, menadžere i pripadnike službi spašavanja te javnih organizacija na sudjelovanje u intervjuima, fokus grupama, upitniku i/ili vježbama.

 

Istraživački pristup

IMPETUS pristup sigurnosti javnih prostora obuhvaća tri komplementarna, ali i preklapajuća područja:

o Tehnologije: korištenje analize interneta stvari (IoT od engl. Internet of Things), umjetne inteligencije (AI od engl. Artificial Intelligence) i velikih podataka za integraciju i razvoj alata i procesa koji gradovima omogućuju upravljanje fizičkom i kibernetiškom sigurnošću

o Etika: osigurati da se sposobnosti pametnih gradova razvijaju u smjeru dobrobiti njegovih građana i da se uravnoteže potencijalno sukobljene potrebe za prikupljanjem, transformacijom i dijeljenjem velikih količina podataka i privatnošću podataka

o Procesi: pružanje rješenja za širi spektar dionika u potpunosti usklađenih s kognitivnim procesima, smjernicama za implementaciju i operativnim potrebama koje podržavaju donošenje odluka više uključenih gradskih dionika

Konzorcij se sastoji od 16 partnera iz 11 različitih članica Europske unije i pridruženih zemalja. Okuplja pet istraživačkih institucija, šest specijaliziranih industrijskih te malih i srednjih poduzeća, tri nevladine organizacije i dvije jedinice lokalne samouprave. Glavna testiranja IMPETUS rješenja provest će se na ulicama gradova partnera: Osla u Norveškoj i Padove u Italiji. Konzorcij će nadopuniti COSSEC (engl. Community of Safe and Secure Cities) – zajednica krajnjih korisnika i drugih dionika koji će pružiti povratne informacije o projektnim rješenjima. Članovi COSSEC-a će biti pozvani na sudjelovanje u intervjuima, fokus grupama, radionicama i upitnicima kako bi pridonijeli razvoju i evaluirali rezultate IMPETUS-a.

 

Tko provodi projekt? Tko su kontrolori podataka?

IMPETUS financira Europska komisija, a provodi ga konzorcij partnera. Potpuni popis imena partnera dostupan je na web stranici projekta https://www.impetus-project.eu/. Partneri koji prikupljaju podatke u projektu su SINTEF (Norveška), Grad Oslo (Norveška), Grad Padova (Italija) i Institut za sigurnosnu politiku (Hrvatska). Ovi partneri imaju zajedničku kontrolu i odgovornost za prikupljene podatke te su dužni ispuniti prava bilo kojeg nositelja podataka prema Općoj uredbi o zaštiti osobnih podataka. Ostali partneri mogu obrađivati ​​osobne podatke kao obrađivači podataka. Popis obrađivača podataka uvijek možete zatražiti od kontrolora podataka.

SINTEF (Norveška) koordinira projektom IMPETUS. Norveški centar za upravljanje podacima u istraživanjima (NSD od norveški Norsk senter for forskningsdata) nadzire propisnost provedbe etičkih i pravnih regula u projektu.

 

Što to znači “sudjelovati” u projektu?

Sudionici mogu biti pozvani pridružiti se jednoj ili više aktivnosti u projektu, kao što su intervjui, radionice/fokus grupe, ankete ili upitnici. Možete sami birati koje ćete pozive prihvatiti. U aktivnostima opisanim u nastavku, Vaši će se osobni podaci koristiti u istraživačke svrhe. Ni na koji način neće biti objavljeni podaci koji otkrivaju identitet. Samo podaci koji se ne mogu identificirati s određenom osobom mogu se koristiti u svrhe objavljivanja i u druge svrhe istraživanja u IMPETUS-u i drugim istraživačkim projektima.

Intervju obično traje između 60 i 90 minuta. Vode ga najčešće dvije osobe iz projektnog tima. Kako bismo izbjegli putovanja, koristimo se formatom telekonferencije što je više moguće.

Radionice/fokus grupe su interaktivni događaji koji uključuju više sudionika. Odvijat će se online ili u sobi za sastanke, ovisno o potrebama i dostupnosti sudionika koji će ​​s istraživačima iz IMPETUS tima pritom razgovarati o pitanjima vezanim za primjenjivost i prihvaćanje IMPETUS rješenja za krajnje korisnike. Trajanje svake radionice bit će definirano prema specifičnom opsegu teme koja se obrađuje (obično može varirati od nekoliko sati do dva dana).

Ankete/upitnici će od Vas tražiti da odgovorite na neka pitanja i/ili date neke informacije o sebi i/ili svojim mišljenjima. Koristit će se tekstualni format, bilo da se radi o popunjavanju tiskanih obrazaca ili sigurnom web rješenju.

Probne vježbe uživo podrazumijevat će Vaše sudjelovanje u simulaciji prethodno definiranih scenarija, u kojima se alati razvijeni u projektu testiraju u (gotovo) stvarnoj hitnoj situaciji. Ove vježbe su bitne kako bi se procijenila primjenjivost i učinkovitost različitih alata tijekom situacije. Vježbe će se održavati na određene datume u partnerskim gradovima Padova i Oslo. Moguće je sudjelovati samo u testovima za neke od alata.

 

Koje podatke ćemo prikupljati o Vama i kako će biti pohranjeni?

U intervjuima, radionicama i anketama pitat ćemo Vas za Vaše mišljenje i razinu zabrinutosti vezano za etičke izazove prilikom primjene tehnologija pametnih gradova. Odgovore ćemo zabilježiti. Ako dopustite, koristit ćemo i audio snimanje.

U tim slučajevima, izravno prepoznatljivi osobni podaci bit će s prikupljenim podacima povezani putem referentnog broja koji se odnosi na zaseban popis imena. Ovaj će popis biti pohranjen odvojeno od podataka, na zaštićenom poslužitelju u mreži koja pripada koordinatoru projekta, u mapu s kontrolom pristupa na temelju lozinke. Pristup mapi će imati samo koordinator projekta i članovi projektnog tima koji su u izravnom kontaktu s Vama.

Osjetljivi osobni podaci kao što su rasa ili etničko podrijetlo, politička mišljenja, vjerska uvjerenja, filozofska uvjerenja, članstvo u sindikatima ili zdravstveni podaci neće se prikupljati tijekom intervjua. Takve informacije mogu biti nenamjerno prikupljene ako se daju dobrovoljno.

Tijekom probnih vježbi uživo prikupljamo sljedeće osobne podatke sudionika: ime i prezime, e-mail adresu (koja je neophodna za izvođenje projektnih aktivnosti kao što su širenje informacija, zahtjevi za informacijama, kontakt za izvođenje projektnih zadataka itd.), IP adresu ili druge mrežne identifikatore.

Ako se odlučite sudjelovati u testiranju alata za otkrivanje oružja, tijekom probne vježbe možemo obraditi sljedeće osobne podatke koji se odnose na Vas: Vašu sliku predstavljenu u jpeg formatu i/ili u video sekvencama i vaše GPS koordinate.

Ako bismo prikupljali dodatne osobne podatke, bit ćete na vrijeme obaviješteni i upitani na pristanak.

 

Što će se dogoditi s informacijama o Vama? Da li se dijele s nekim?

Vaše ćemo osobne podatke obraditi na temelju Vašeg pristanka (čl. 6.1, a) Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka). Svi osobni podaci će se tretirati povjerljivima. Informacije koje date u vezi teme određenog istraživanja u kojem sudjelujete neće biti povezane s Vama u javnim dokumentima. Također neće biti moguće identificirati tko je sudjelovao u projektnim aktivnostima u znanstvenim ili bilo kojim drugim publikacijama izrađenim u sklopu projekta.

Popis imena sudionika i njihovi kontakt podaci čuvat će se odvojeno od podataka prikupljenih tijekom intervjua i drugih aktivnosti. Samo voditelj projekta IMPETUS i članovi projektnog tima koji imaju izravan kontakt s Vama imat će pristup ovom popisu. Općenito, samo ovlašteno osoblje projektnog konzorcija imat će pristup prikupljenim podacima.

 

Koliko dugo ćemo čuvati osobne podatke? Koliko će projekt trajati?

Popis imena, transkripti intervjua i snimke bit će izbrisani čim više ne budu potrebni, a najkasnije 6 mjeseci nakon završetka projekta. Vaša će slika biti izbrisana nakon maksimalno 30 dana od datuma snimanja.

Planirani završetak projekta IMPETUS je 28.02.2023.

 

Gdje se obrađuju osobni podaci?

Vaši osobni podaci obrađuju se samo unutar Europske unije i jugoistočne Europe.

Povremeno, Vaša slika prikupljena tijekom probnih vježbi uživo može biti obrađena od strane procesora podataka u drugim zemljama (Izrael i Švicarska), a u skladu s čl. 45 Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka Europske unije.

 

Dobrovoljno sudjelovanje

Sudjelovanje u projektu je dobrovoljno, a svoju suglasnost za sudjelovanje možete u bilo kojem trenutku povući bez navođenja razloga. Ako se povučete, svi Vaši osobni podaci, transkripti intervjua i snimke bit će odmah izbrisani.

 

Zakonska prava

Ukoliko Vas se može identificirati na temelju prikupljenih podataka, imate prava predviđena čl. 15-22 Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka i druga prava priznata primjenjivim nacionalnim zakonima o zaštiti podataka. Točnije, imate pravo:: pristupiti Vašim osobnim podacima koji se obrađuju i zaprimiti njihovu kopiju (vezano za prenosivost podataka), zatražiti njihovo brisanje ili ispravak netočnih navoda i poslati pritužbu službeniku za zaštitu podataka ili norveškom tijelu za zaštitu podataka u vezi s obradom Vaših osobnih podataka.

Zahtjevi za ostvarivanje Vaših prava šalju se dolje navedenim kontrolorima podataka.

U svakom slučaju, imate pravo podnijeti pritužbu nadležnom tijelu za zaštitu podataka ako smatrate da je obrada Vaših osobnih podataka protivna mjerodavnom zakonu.

 

Kontakt osobe

Kontakt osobe za određenu aktivnost/aktivnosti u kojoj sudjelujete:

             Jelena Radošević, ISP, Hrvatska, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

             Krunoslav Katić, ISP, Hrvatska, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ako imate nedoumica u vezi sa sigurnosnim pitanjima obratite se:

             Per Håkonu Melandu, SINTEF, Norveška, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ako imate nedoumica u vezi s etičkim pitanjima, obratite se:      

            Manueli Soccol, UNISMART, Italija, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.